Uw wereld staat stil wanneer u onverwacht uitvaartbegeleiding zoekt voor een begrafenis of crematie.

Dag of nacht, belt u me gerust bij een overlijden, 072-509 46 94 of 06-510 55 767

Uitvaartbegeleiding zoals u dat wenst

We overleggen wat op dat moment te doen staat en het geeft u een rustig gevoel wanneer het eerste contact tussen u en mij gelegd is. Ook ’s nachts kom ik naar u toe indien u dit wilt.
Tussen moment van overlijden en de uitvaart komen we meerdere keren bij elkaar. Daarom moet er een klik zijn tussen u en mij om samen de uitvaart vorm te geven. Uit ervaring weet ik dat het voor nabestaanden troostrijk kan zijn dat zij een uitvaart regelen in de sfeer zoals de overledene dat zou hebben gewenst en die recht doet aan de overledene.
Ik informeer u over de mogelijkheden en de keuzes die gemaakt moeten worden. Gezamenlijk werken we naar de dag van de uitvaart toe, waarbij  niet alles direct geregeld hoeft te worden.

Ook voor een klein budget is het geen belemmering om het afscheid op een persoonlijke manier vorm te geven. Ik denk daarin graag met u mee en heb inmiddels een schat aan ervaring om naar gepaste mogelijkheden te zoeken.

In de dagen na het overlijden ben ik 24 uur per dag uw aanspreekpunt. Ik werk niet met een standaard “draaiboek”. Een persoonlijke uitvaart verdient meer aandacht, daarmee wordt het een uitvaart die recht doet aan wie de overledene was.

Na de uitvaart bied ik mogelijkheid tot nazorg, ook op digitaal gebied.

 

 

Uitvaartbegeleider Alkmaar